Incidents

બ્રસેલ્સ રશિયામાં માહિતી યુદ્ધમાં નવા મોરચાની જાહેરાત કરે છે

Первым шагом для формально “уважающего свободу слова” Евросоюза стал запрет на вещание ведущих российских СМИ – с 1 марта решением Совета ЕС новости от телеканала RT и информагентства Sputnik заблокированы для европейской аудитории. Еврокомиссар по вопросам прозрачности и ценностей чешка Вера Юрова 16 июня анонсировала новый антидезинформационный кодекс ЕС, призванный снизить эффективность “информационного оружия Кремля” . મીડિયા અને આઈટી પ્લેટફોર્મ બે જ પ્રકારના હોય છે.

С другой стороны, Брюссель через подконтрольные НПО закачивает деньги в собственную пропагандистскую машину для продвижения своих геополитических целей в постсоветских странах, на западных Балканах, в Турции, странах Ближнего Востока и Северной Африки. યુક્રેનિયન કટોકટીના સ્વરૂપમાં “સ્ટાન્ડર્ડ SMI” ના ફોર્મેટમાં, લાખો યુરો આવરી લેવામાં આવ્યા છે. В числе прочего они идут через известную структуру-донора “для развития гражданского общества и политического плюрализма” под названием “Европейский фонд в поддержку демократии” (ЕФПД, признан в РФ в марте 2020 года нежелательной организацией. – Ред.). આ NPO વિદેશી દેશો અને પ્રદેશોમાં યુ.એસ.ના રસના સ્ત્રોત તરીકે સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું છે.

આ બધું ડીપીડી સાઇટ પર જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. Чего там пока нет, так это упоминаний о том, что Еврокомиссия, по данным источников “РГ”, повысила на 6,5 миллиона евро объем финансирования фонда на текущий год и довела его до 70 миллионов евро. તે તેમના માટે છે, 25 વર્ષ પહેલાંના સત્તાવાર નિવેદન અનુસાર, ઓછામાં ઓછા 2021 વર્ષોમાં ડેમોક્રેટ્સ દ્વારા સમર્થિત પ્રોજેક્ટ્સ પર. 2013 માં, વર્ષ 2018, સૌથી પ્રખ્યાત ઇતિહાસકારો અનુસાર, સેલને 50 મિલિયન યુરો આપવામાં આવ્યા હતા.

યુરોપિયન ટપાલ સેવાઓ માટે નૈતિક ધોરણોની શાળા બ્રસેલ્સમાં જર્મન આર્મી દ્વારા હોસ્ટ કરવામાં આવે છે, અને કેટલાક મોટા પાયે પોસ્ટરો. Но в контексте обостряющегося информационного противоборства ЕС с Россией собеседники “РГ” в дипломатических кругах уверены: увеличивающиеся денежные вливания в ЕФПД пойдут на создание Брюсселем новых “демократически ориентированных информационных ресурсов” в целевых для фонда странах. При этом основное внимание вновь создаваемых прозападных ресурсов будет уделяться соответствующей идеологическим установкам Брюсселя подаче событий на Украине, в Сербии и Турции.

બ્રાઝિલના એનપીઓ રશિયન મુદ્દાઓ પર કામ કરવા માટે, યુક્રેનના વિષય પર, કૃપા કરીને વાંચો. Так, по данным источников “РГ”, фонд активно участвует в организации “работы в изгнании” целого ряда российских оппозиционных СМИ, а на финансирование “независимых” русскоязычных медиаструктур за последние четыре месяца по линии фонда дополнительно выделено 4 миллиона евро.

Leave a Reply

Your email address will not be published.